Kol och kolhaltiga bränslen Kemiboken - Gleerups

Frågorna är till för att Du lättare skall kunna läsa in kapitlet. Du behöver inte något facit. Frågorna följer boken fr sid 97-116 i stort sett i ordning.

 1. Vilket grundämne finns i de flesta bränslen?
 2. I vilka två former finns grundämnet kol?
 3. Beskriv skillnaderna mellan diamant och grafit?
 4. Vad heter den nya och tredje formen av kol? Beskriv den!
 5. Sammanfatta det viktigaste om diamanter och deras användning!
 6. Sammanfatta det viktigaste om grafit och dess användning!
 7. Hur kan kolfibrer användas?
 8. Vad är kimrök?
 9. Beskriv hur växter och djur är uppbyggda av bl a kol! Hur sitter kolatomerna ihop?
 10. Vad kallas de enklaste kolföreningarna?
 11. Nämn några viktiga bränslen som innehåller kol!
 12. Nämn några viktiga råvaror för samhället som består av bl a kol!
 13. Beskriv kolvätet metan!
 14. Beskriv kolvätet propan!
 15. Beskriv kolvätet butan!
 16. Beskriv kolvätet etan!
 17. Vad är gasol?
 18. Vilken är faran att sniffa butangas från t ex cigarettändare?
 19. Skriv namnen, molekylformeln och strukturformeln på de 10 första kolvätena!
 20. Skriv ned några gemensamma kännetecken för enkla kolväten!
 21. Vad är en så kallad isoförening?
 22. Vad är bensin? (Dvs sett ur kemisk synpunkt!)
 23. Vad menas med "knackning"?
 24. Vad menas med oktantal?
 25. Hur tillverkas bensin?
 26. Vad menas med "krackning"?
 27. Vad menas med reformering?
 28. Beskriv avgasutsläppen från en bil med full tank! Beskriv nackdelarna med dessa utsläpp!
 29. Vad är en katalysator i en bil och vad gör den?
 30. Vad kan man göra för att minska miljöpåverkan från bilar?
 31. Vad menas med ett mättat och ett omättat kolväte?
 32. Hur kan etengas användas i livsmedelsindustrin?
 33. Vilken är skillnaden mellan etan och eten?
 34. Rita strukturformler för eten, etyn och propen!
 35. Vad är ett fossil?
 36. Hur bildas kol, olja och naturgas?
 37. Var finner man olja i naturen?
 38. Hur är tillgångarna av fossila bränslen fördelade - procentuellt?
 39. Beskriv olika sorters kol!
 40. Vad är koks?
 41. Hur går torrdestillation till?
 42. Vad menas med raffinering? Rita en figur över hur råolja destilleras - om Du orkar och kan!
 43. Berätta det mesta om naturgas!
 44. Vad menar författarna av boken med "lagrad solenergi" på sidan 109?
 45. Skriv med ord en formel för förbränning av kolväten!
 46. Vilka är riskerna med koldioxid i atmosfären? Vilka fler ämnen brukar dyka upp i atmosfären när man förbränner fossila bränslen?
 47. Hur länge kommer naturtillgången av olja i världen att räcka?
 48. Vad menas med biobränslen? Ge exempel på några biobränslen och beskriv dem!
 49. Vad är skillnaden mellan förbränning av biobränslen och fossila bränslen när det gäller koldioxidutsläpp?
 50. Beskriv alkoholen metanol! Användning - giftighet - med mera!
 51. Beskriv alkoholen etanol! Användning - giftighet - med mera!
 52. Beskriv alkoholen glykol! Användning - giftighet - med mera!
 53. Beskriv alkoholen glycerol! Användning - giftighet - med mera!
 54. Berätta vad Du kan om dynamit!
 55. Skriv namnen, molekylformeln och strukturformeln på de fyra första alkoholerna!
 56. Vad är en hydroxylgrupp?
 57. Vad menas med en flervärd alkohol?
 58. Varför är det farligt med hembränd sprit enligt boken?
 59. Rita strukturformel för alkoholen etandiol! Vilket annat namn har den?
 60. Rita strukturformel för alkoholen propantriol! Vilket annat namn har den?